Svuda plaća, još više vraća

  • Plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima, kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i svijetu sa oznakom MasterCard.
  • Plaćanje na 2-10 rata bez kamate i bez naknada na prodajnim mjestima Konzuma, Intersporta i Modiane u Bosni i Hercegovini, minimalan iznos računa za kupovinu na rate 100 KM
  • Dodatni bodovi za sve transakcije plaćanja: na potrošene 3 KM Vam poklanjamo 1 bod
  • Dvostruki bodovi na Pika Kartici za sve transakcije plaćanja Sberbank platnom Pika Karticom u Konzumu, Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama, Modiani i Intersportu
Pika kartica

Platna kartica i kartica za sakupljanje bodova, u jednoj

Sberbank Vam poklanja 500 bodova, već pri prvoj transakciji

Sberbank nagrađuje bodovima svaku transakciju u zemlji i inozemstvu

Dvostruki bodovi u Konzumu, Gazprom i NIS petrol benzinskim stanicama, Modiani i Intersportu

Lako je promijeniti banku, kad vas čeka jedinstvena ponuda!

Preusmjerite vaša redovna mjesečna primanja na Sberbank i mi vam POKLANJAMO i do 1200 bodova!